ניקוי למכונת קפה

ניקוי למכונת קפה

כל מכונת קפה דורשת תחזוקה במוקדם או במאוחר על מנת שהיא תוכל להמשיך לתפקד. הדבר אינו מבוסס רק על מילוי חוזר של אבקות, אלא גם על ניקיון ממשי של חלקים שיש סכנה שיצברו אבנית. יצרניות מכונות הקפה מנחות את בעלי המכשירים איך לנקות, וכיצד לעשות זאת באופן בטוח שיאפשר גם שימוש עתידי במכונה ללא טעמי לוואי וגם תוך הנחלת ניקיון מלא לגו המכונה.

היצמדו רק להוראות המכשיר בהקשר לניקיון

אל תנסו לפתוח חלקים שלא פורט עליהם במדריך של המכונה. גם כשאתם פותחים את אותם חלקים, השתמשו רק במטליות ובחומרי ניקיון שאושרו על ידו. אם לא כתובים שמות של מטליות וחומרי ניקיון ספציפיים, מומלץ להתייעץ עם חנות מכונות קפה על סוג חומרי הניקיון הרלוונטי. מכונה שמתוחזקת על פי הוראות היצרן היא מכונה שתזכה את הקניין בשימוש ארוך טווח.

סוגי ניקיונות שיידרשו במכונות קפה

הסרת אבנית – אבנית היא חומר שמתהווה בריכוז גבוה של מים וחלב. יש להסירו עם תמיסות ייעודיות.

הסרת כתמים – מים וחלב המושארים ארוכות עלולים להשאיר כתמים אשר עשויים יהיו להתפתח לעובש.

ניקיון חיצוני – ניקיון פשוט ללא פתיחת המכונה מאבק כמו בכל מכשיר אחר, לרוב עם מטלית יבשה.

הסרת אחריות בהינתן שלא תנקו את המכונה

חלק מנושאי הניקיון, במיוחד נושאי הסרת אבנית עשויים להיות כרוכים בהסרת אחריות על המכונה אם לא יתבצע ניקיון בתקופות הזמן הרשומות במדריך. מדובר בנושאי ניקיון שעלולים להשבית את המכונה עקב פגם באיכות הנוזלים שבתוכה. כאמור, אלו בעיקר נושאים הקשורים להצטברות אבנית, שהיא נושא הניקיון מספר אחד באותן מכונות.

ניקיון למכונה אוטומטית גדולה שלא ניתנת לפתיחה

במכונות הגדולות מאד, אלה שמופעלות באוטומציה מלאה ומשרתות בדרך כלל משרדי ענק ואולמות קבלה, אסור לתפעל את הניקיון לבד, למעט ניקיון חיצוני בלי לפרק דבר. ניקוי למכונות קפה מסוג זה יתבצע על ידי עובדי חברת אספקת מכונות קפה בתיאום מראש. לרוב, בכל פעם שממלאים מחדש את המכונה הזו בחומרים – העובדים שעושים זאת בודקים את מצב הניקיון ומספקים מענה ניקיון באם מלוכלך בפנים.

בכל מקרה של ניקוי למכונת קפה חשוב להיצמד להוראות היצרן!